Artbook literacki pt. Takie coś

tekst Edward Lear w przekładzie Andrzeja NowickiegoTekst traktuje o inności wobec zastanej rzeczywistości. Bohater - Takie Coś, wędruje pośród krain należących do świata zwierząt, ptaków, ryi owadów, wzbudzając zdziwienie i zainteresowanie ich mieszkańców. Choć swoją innością nie przystaje do żadnego z nich, to samotnie podróżującpo obcych krainach sam daje świadectwo ciekawości świata, otwarcia i przyjaźni.

Tematyka wiersza jest znakomitym pretekstem do dyskusji o wszelkich innościach i wykluczeniach, czy to z powodu pochodzenia, religii, koloru skóry, otyłości, choroby, czy też innego myślenia i światopoglądu.

Za pomocą projektu graficzno-typograficznego, stworzona na podstawie wiersza książka staje się pretekstem do rozmowy o tolerancji wśród dzieci, a jednocześnie materiałem do kreatywnych działań plastyczno-typograficznych i teatralnych.

Ilustracje i projekt graficzny Anna Kaszuba-Dębska