CO TU ZNAJDZIESZ?

kolorowanki / czytanki / e-booki / art-booki / teatrzyki

 

Treści zamieszczone na tej stronie adresujemy i dedykujemy głównie DZIECIOM I MŁODZIEŻY.

DZIECI I MŁODZIEŻ to grupa, w której istnieje stała potrzeba wzmacniania pewności siebie, wiary we własne siły, uczenie odwagi w
podejmowaniu decyzji, poczucia dumy w kontekście pytania skąd, kim jestem i dokąd zmierzam.

Narzędzia i treści zamieszczone poniżej mają na celu aktywować DZIECI I MŁODZIEŻ do twórczego myślenia i wzmacniać w nich poczucie wspólnotowości, jednocześnie popularyzując zagadnienia kulturowe. Aktywizacja ta oparta na metodach pracy dydaktycznej i metodyki zabawy, stawia DZIECI I MŁODZIEŻ w roli odkrywców, ciekawe świata rozbudzają zainteresowanie sztuką i dziedzictwem kulturowym. Formuła i interdyscyplinarność proponowanych narzędzi zapewniają szeroki zakres działań.

Głównym celem działań jest nauka DZIECI I MŁODZIEŻY podstawowych wartości i narzędzi związanych z tworzeniem, odbiorem i czytaniem kultury. Kształcenie w tym zakresie jest niezwykle istotne przy pogłębiających się podziałach pomiędzy osobami zaangażowanymi w kulturę, a tymi wykluczonymi z kręgów z nią związanych. Wyrównywanie szans jest jedną z najważniejszych potrzeb, a wykształcenie wśród najmłodszych postawy aktywnego twórcy to proces długotrwały, dlatego należy zacząć jak wcześniej, by świadome życie w społeczeństwie było nierozerwalnie związane ze świadomym uczestnictwem w tworzeniu kultury.

Działania w sieci pozwalają na dostęp do nowych narzędzi cyfrowych tj. aplikacja do samodzielnego personalizowania własnej książki, spoty i filmy, czy materiały online dostępne również w wersji drukowanej. Poprzez ekran DZIECI I MŁODZIEŻ wykorzystując proponowane narzędzia mogą samodzielnie w realu tworzyć sztukę, cieszyć się procesem tworzenia i korzystać z dóbr kultury.