CO TU ZNAJDZIESZ?

narzędzia do prowadzenia edukacji kulturalnej

Treści zamieszczone na tej stronie adresujemy i dedykujemy Kadrom kultury, głównie nauczycielom szkolnym i przedszkolnym, animatorom kultury, bibliotekarzom, księgarzom i antykwariuszom.

Kadry kultury pracujące na codzień z dziećmi i młodzieżą, jako osoby dorosłe aktywne zawodowo, bezpośrednio wpływają na rozwój młodego pokolenia. Z racji na dużą dynamikę pracy Kadry kultury potrzebują nieustannego edukowania się w nowościach wydawniczych, trendach w sztuce i kształcenia w prowadzeniu nowatorskich zajęć twórczych. Przekazywana przez Kadry kultury wiedza, musi być kompletna i pozytywnie wpływać na rozwój talentów wśród dzieci i młodzieży.

Nauczyciele zyskują tu narzędzia zgodne z podstawa programową, które poszerzają ich kompetencje. Z kolei Bibliotekarze, jako grupa, która ze względu na transformację bibliotek w instytucje oferujące atrakcje kulturalne (wystawy, spotkania, koncerty, warsztaty) muszą się nieustannie dokształcać i inspirować, by oferować oryginalne działania dla różnych grup beneficjentów (zarówno dzieci jak i seniorów).

Poniższa oferta, to kompleksowy pakiet narzędzi cyfrowych z zakresu edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, skierowany do osób dorosłych aktywnych zawodowo, związanych pracą z młodym pokoleniem.