Naukowczynie

Karolina Lanckorońska
polska historyk i historyk sztuki
Karolina Lanckorońska
Maria Jadwiga Ossowska
polska etyk, teoretyk, socjolog i psycholog moralności
Maria Jadwiga Ossowska
Jadwiga Beaupré
lekarka, położnik, pionierka tworzenia szkół rodzenia w Polsce
Jadwiga Beaupré
Rozalia Szafraniec
polska matematyczka i astronomka
Rozalia Szafraniec
Wanda Szmielew
polska matematyczka, twórczyni warszawskiej szkoły podstaw geometrii
Wanda Szmielew
Stefania Jabłońska
polska lekarka, profesorka nauk medycznych, specjalistka dermatolożka
Stefania Jabłońska
Melania Lipińska
polska i francuska lekarka i historyk medycyny
Melania Lipińska
Anna Tomaszewicz-Dobrska
polska lekarka, pierwsza kobieta z dyplomem lekarskim, która praktykowała na ziemiach polskich jako lekarz
Anna Tomaszewicz-Dobrska
Zofia Kielan-Jaworowska
polska paleontolożka
Zofia Kielan-Jaworowska
Zofia Daszyńska-Golińska
polska ekonomistka, historyczka gospodarki, socjolożka, działaczka społeczna i polityczna
Zofia Daszyńska-Golińska
Maria Antonina Czaplicka
polska etnografka, antropolożka i geografka, pionierka antropologii jako dyscypliny naukowej
Maria Antonina Czaplicka
Helena Willman-Grabowska
polska orientalistka, pierwsza wykładowczyni i profesor w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Helena Willman-Grabowska
Helena Rasiowa
matematyczka i informatyczka zajmująca się sztuczną inteligencją
Helena Rasiowa
Bronisława Dłuska
polska lekarka, pierwsza polska ginekolog
Bronisława Dłuska
Alicja Dorabialska
polska fizykochemik
Alicja Dorabialska
Wilhelmina Iwanowska
polska astronomka
Wilhelmina Iwanowska
Simona Kossak
polska biolog, profesor nauk leśnych, popularyzatorka nauki
Simona Kossak
Maria Skłodowska-Curie
polsko-francuska fizyczka i chemiczka, pierwsza na świecie kobieta, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla
Maria Skłodowska-Curie
Józefa Franciszka Joteyko
polska pedagożka, psycholożka i filozofka
Józefa Franciszka Joteyko
Helena Sparrow
polska bakteriolog i mikrobiolog, światowa pionierka w zakresie zdrowia publicznego
Helena Sparrow
Hanna Hirszfeldowa/Ганна Гіршфельд
polska lekarz pediatra, profesor nauk medycznych/польська лікар-педіатр, професор медичних наук
Hanna Hirszfeldowa/Ганна Гіршфельд
Elisa Leonida Zamfirescu/Еліза Леоніда Замфіреску
rumuńska inżynier, jedna z pierwszych kobiet, które uzyskały dyplom inżyniera/румунська інженерка, одна з перших жінок, що отримала диплом інженера
Elisa Leonida Zamfirescu/Еліза Леоніда Замфіреску