WYSTAWY

Wystawa Pszczoły czułe czułki

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zaprezentowanymi planszami wystawowymi oraz do pobrania bezpłatnej wystawy i wykorzystywania jej w Państwa działaniach edukacyjnych na terenie placówek oświatowych!

 

 

POBIERZ WYSTAWĘ do wyświetlania na ekranie.

POBIERZ WYSTAWĘ do druku w formacie B2.

Informacja o bezpłatnym użytkowaniu:

Fundacja Burza Mózgów udziela użytkownikom wystawy Pszczoły czułe czułki niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji do użytkowania Wystawy w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania wystawy techniką drukarską; rozpowszechniania publicznie wystawy. Użytkownicy nie mogą naruszać integralności wystawy, a więc samodzielnie, bez konsultacji z Fundacją Burza Mózgów dokonywać zmian w planszach wystawowych. Użytkowanie wystawy nie może naruszać praw osób trzecich. Materiały na podstawie licencji: CC BY-NC-ND.