FORMY RZEŹBIARSKIE

Rzeźbiarki polskie/Польські скульпторки
Opracowała Aleksandra Styczeń/Опрацювала Александра Стичень/Tłumaczenie: Daria Alieksieieva
Rzeźbiarki polskie/Польські скульпторки
Czym jest rzeźba?/Що таке скульптура?
Opracowała Weronika Kwasigroch/Опрацювала Вероніка Квасігрох/Tłumaczenie: Daria Alieksieieva
Czym jest rzeźba?/Що таке скульптура?